El Canal de Denúncies de Nubhora

El Canal de Denúncies de Nubhora és una eina que permet als empleats alertar a una entitat sobre conductes, fets o informacions que es considerin constitutives d’ una infracció penal, d’ un incompliment del Codi Ètic o que siguin contràries a les polítiques i procediments establerts a l’ empresa, i que es produeixin dins d’aquest àmbit pel seu personal o directius.

Es tracta d’un mitjà segur i confidencial que permet, quan així es consideri, realitzar denúncies anònimes; denúncies la versemblança de les quals serà analitzada, donant lloc a l’ obertura dels corresponents procediments d’ investigació en cas d’ existir elements o indicis suficients.

El Canal de Denúncies no és:

 • Per aportar suggeriments, propostes o un altre tipus de consideracions.
 • Per generar situacions de conflicte infundades o falses, atès que es demanaran proves de les conductes o fets que es denunciïn.

L’ empresa no permetrà que s’ adopti cap tipus de represàlia contra els informants que, de bona fe, comuniquin a través d’ aquest canal fets que puguin ser incompliments normatius d’ acord amb el que estableix la legislació vigent.

El Canal de Denúncies de Nubhora seguirà en tot moment els següents principis:

Anonimat:
Mantindrà el seu anonimat completament en enviar una denúncia, llevat que, voluntàriament, proporcioni informació personal. No és obligatori proporcionar cap informació personal.

Confidencialitat:
Independentment de si decideix presentar la denúncia de manera anònima o aportant dades personals, es mantindrà la confidencialitat durant tot el procediment, sense perjudici de les obligacions legals.

Absència de represàlies:
No s’adoptaran mesures contra un denunciant que presenti una denúncia basada en criteris de veracitat.

Per contra, l’ empresa no tolerarà l’ ús abusiu d’ aquesta eina mitjançant la seva utilització fraudulenta. D’ aquesta manera, l’ empresa sancionarà qualsevol denunciant que interposi denúncies falses o temeràries.

 

Protecció de Dades Personals

El present canal de denúncies té la finalitat de gestionar la notificació de les denúncies rebudes, realitzi la investigació dels fets denunciats i adopti les mesures correctives pertinents. La base jurídica del tractament és l’ existència d’ una obligació legal, en els termes establerts a l’ article 6.1.c) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades seran tractades amb les finalitats indicades durant el termini necessari per a la seva investigació conforme a l’ establert a la normativa vigent. En tot moment podrà exercir, sempre que resultessin d’ aplicació, els seus drets d’ accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat respecte a les dades personals que hagi facilitat, a través de les lleres establertes a l’ empresa.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades podrà interposar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o davant el delegat de Protecció de Dades de Inology (rgpd@inology.com).

Solicita una demostración

  Soporte y descargas

  Si necesitas contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante los datos de email y teléfono que te facilitamos a continuación. Para la resolución y gestión de incidencias, puedes ponerte en contacto con soporte@nubhora.com. Además, puedes descargarte la APP de Nubhora en Google Play y APP Store.

  s f

  Contacto
  Síguenos
  Linkedin-in Twitter Facebook-f